Privacy & Disclaimer

Ikplatform.nl is nauwkeurig en zorgvuldig geconstrueerd. Ondanks deze nauwkeurigheid is het mogelijk dat de gedeelde informatie, onvolledig en/of foutief is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan Ikplatform.nl op de gedeelde informatie. Daarnevens kan Ikplatform.nl deze informatie ten alle tijden wijzigen en/of aanvullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is ten uiterste verboden om auteursrechtelijk beeldmateriaal en/of informatie van Ikplatform.nl openbaar te maken, te delen of te archiveren, zonder voorafgaand akkoord van Ikplatform.nl

Aansprakelijkheid

Schade die is ontstaan als gevolg van beslissingen en/of daden gebaseerd op door ons gedeelde informatie, aanvaarden wij niet. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid over het mogelijk slecht of niet functioneren van de website. Op Ikplatform.nl wordt gebruik gemaakt van links die u naar externe websites doorverwijzen. Deze websites vallen niet onder ons beheer. Ikplatform.nl aanvaardt dan ook geen verantwoordelijk over de inhoud, de kwaliteit alsmede het functioneren van deze websites.

Cookies

Er wordt op Ikplatform.nl gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw harde schijf en worden doorgestuurd naar uw webbrowser. Deze cookies hebben geen persoonlijke informatie als inhoud. Uitsluitend informatie over uw bezoek aan de website wordt gebruikt. Indien u wilt dat Ikplatform.nl optimaal functioneert, accepteert u deze cookies.

Privacy

Door Ikplatform.nl wordt gebruik gemaakt van advertentiebedrijven. Deze tonen advertenties aan u bij uw bezoek aan onze website. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u advertenties te zien krijgt waar u geen interesse in heeft. Deze advertentiebedrijven maken geen gebruik van uw persoonlijke informatie. Ook zij gebruiken enkel de informatie over uw bezoek aan de website.

Ikplatform.nl houdt het recht ten alle tijden deze privacy & disclaimer aan te passen, indien zich in de wet of ons beleid wijzigingen voordoen. Daarnaast is deze privacy & disclaimer uitsluitend geldig voor Ikplatform.nl, d.w.z. niet voor websites waar u naar wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.