Vind de onderwijsinstelling met de beste accreditaties

Als jij een nieuwe opleiding gaat volgen, is het zonder twijfel aanbevolen om een onderwijsinstelling te kiezen die de beste accreditaties heeft. Dit wil immers zeggen dat deze organisatie opleidingen en docenten heeft van het hoogste niveau. Maar, welke keurmerken zijn er allemaal in het onderwijs? Hieronder vind je het antwoord op deze vraag en je wordt geïnformeerd over de verschillende keurmerkorganisaties. Daarna weet je de onderwijsinstellingen die certificaten in het onderwijs geven.

Deze organisaties zorgen voor de accreditaties in Nederland

In het onderwijs heb je een aantal organisaties dat scholen beoordeelt. Hieronder vind je een overzicht van sommige keurmerkorganisaties.

Cito. Deze organisatie is een onderdeel van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Cito onderzoekt of de opleidingsinstituten aan de kwaliteitseisen voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen

EDventure. Vanaf 2008 houdt deze organisatie zich bezig met het geven van keurmerken. Volgens het bestuur van deze organisatie moeten onderwijsinstellingen zich om interne kwaliteitszorg en klanttevredenheid bekommeren, zodat zij de certificaten mogen hebben.

CIIO. Dit is een netwerkorganisatie en haar leden beoordelen dienstverlenende professionals. Dit betekent dat deze medewerkers docenten evalueren op hun vaardigheden.

Belangrijke certificaten in het onderwijs

Nu je een aantal keurmerkorganisaties kent, vraag je je natuurlijk af welke accreditaties worden gegeven. In de onderstaande alinea's vind je een aantal van de belangrijkste certificaten in het onderwijs.

CRKBO. Deze accreditatie wordt gegeven aan een onderwijsinstelling die aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs heeft voldaan. Volgens het reglement van het CRKBO, de organisatie die dit keurmerk geeft, moet de school transparant zijn over de informatie en de docenten moeten aan de verwachtingen van de cursisten voldoen.

NRTO. Dit keurmerk wordt gegeven aan de onderwijsinstellingen die aan de eisen van kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche voldoen. Wanneer bijvoorbeeld ouders en kinderen een school met deze accreditatie zien, weten ze dat deze aan de hoge kwaliteitseisen met betrekking tot transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel heeft voldaan.

Verschillende kwaliteitseisen voor verschillende onderwijsinstellingen

In Nederland worden verschillende keurmerken gehanteerd voor alle niveaus in het onderwijs. Zo moeten alleen de basisscholen de volgende keurmerken hebben: Gezonde school, Ouderbetrokkenheid 3.0 en Inspectie van het Onderwijs. Op de scholen in het voortgezet onderwijs horen ouders en hun kinderen de volgende accreditaties te zien: TTO -en OVO-keurmerken. Tot slot moet een aantal scholen in het Mbo, Hbo en universiteit een NRTO-certificaat hebben.