Hobeon

Door een sterke examencommissie is het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) goud waard

Hoe komt het dat het HKK een van de beste keurmerken in het onderwijs is? Speelt bijvoorbeeld de examencommissie van dit certificaat een belangrijke rol? En hoe wordt er vanuit de minister van Onderwijs gekeken naar dit keurmerk? Hieronder informeren we jou over het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). Daarna weet je de rol van de examencommissie in het geven van dit certificaat. Tot slot kom je achter de mening van de minister van Onderwijs met betrekking tot dit certificaat.

Je moet altijd jouw best doen voor een HKK

Een Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) is een certificaat voor organisaties die hun kwaliteit zichtbaar willen maken en ontwikkelen. Dit certificaat is ontwikkeld naar aanleiding van de vraag naar diverse kennisinstellingen die graag een kwaliteitsoordeel van Hobéon willen hebben. Dit keurmerk is gebaseerd op een basis-beoordelingskader waarin er veel aandacht wordt besteed aan het primaire proces. Daarnaast kijkt onder andere de examencommissie naar de visie, beleid, bedrijfsvoering, doelstellingen, organisatie, ondersteunende processen, kwaliteitszorg en resultaten.

De leden van de examencommissie houden alles in de gaten!

In 2010 werd de Wet versterking besturing aangenomen door onder andere de minister van Onderwijs en sindsdien zijn de leden van de examencommissie in het hoger onderwijs onafhankelijker. Daardoor kunnen ze over alle onderwijsinstellingen waken die een Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) willen ontvangen.

Met behulp van Hobéon kunnen de leden van deze commissie een plan van aanpak maken voor leerinstellingen die graag het HKK willen hebben. Hierbij kunnen beide partijen de onderwijsinstellingen helpen met realiseren van dit plan en de monitoring ervan. Om dit allemaal te kunnen doen, hebben de medewerkers van Hobéon drie voorwaarden opgesteld in samenwerking met onder andere de minister van Onderwijs.

  1. Binnen de examencommissie moet er sprake zijn van een heldere positionering en taakverdeling.

  2. Alle leden van deze commissie horen een gezamenlijke interpretatie van het wettelijke kader te hebben.

  3. Deze commissie hoort over voldoende facilitering te beschikken om haar taken uit te voeren.

Vanuit de keurmerkorganisatie Hobéon wordt er hulp aangeboden aan de leden van deze commissie, zodat ze hun werkzaamheden kunnen doen.

In het onderwijs staat de student steeds centraler

Volgens de minister van Onderwijs moeten onderwijsinstellingen rekening houden met een aantal punten, wanneer ze een Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) willen ontvangen. Ten eerste horen deze leerinstellingen te weten dat kritisch en creatief leren denken belangrijker wordt. Daardoor komt de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal. Om dit allemaal waar te maken, moeten de inhoud en organisatie van het onderwijs veranderen.

Terug naar overzicht