CRKBO

Schrijf je in het juiste CRKBO-register voor jouw Btw-aangifte

Heb je je afgevraagd wat het belangrijkste keurmerk in het onderwijs is? Op Ikplatform.nl ben je aan het juiste adres, want we geven jou een concrete beschrijving van het CRKBO-certificaat. Ook weet je of je een Btw-aangifte kunt doen met betrekking tot deze accreditatie. Tot slot word je geïnformeerd over de Btw-nummers die de Kamer van Koophandel geeft.

Met een CRKBO-certificaat ben je altijd anderen voor

Als een onderwijsinstelling een CRKBO-certificaat heeft, kun je ervan uitgaan dat deze school aan alle eisen van het CRKBO-register voldoet. Dit register bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen vind je een overzicht van de onderwijsinstellingen die aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs hebben voldaan. In het Register Docenten zie je zelfstandig werkende docenten die aan de Kwaliteitscode voor Docenten voldoen.

Alleen beroepsopleidingen kunnen een Btw-aangifte doen!

Als een beroepsopleiding een Btw-aangifte wil gaan doen, is deze verplicht om zich in te schrijven in het juiste CRKBO-register. Een van deze opleidingen komt alleen in aanmerking met deze inschrijving als deze de juiste certificaten of diploma's kan overleggen. Dit betekent dat de beroepsopleidingen wettelijk erkend zijn in het kader van WEB of WHW. Deze (V)Mbo-, Hbo-, Wo-opleidingen die door ROC's, AOC's, vakscholen, hogescholen en universiteiten worden verzorgd, zijn in dat geval gecertificeerd door de Inspectie van het Onderwijs, NVAO, AACSB of EFMD (EQUIS/EPAS).

Tevens kunnen beroepsopleidingen op een Btw-aangifte rekenen, als ze gefinancierd worden door de overheid. Hierbij moeten deze opleidingen worden genoemd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs of in de bijlage van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Bovendien komen beroepsopleidingen in aanmerking met een Btw-vrijstelling als deze door een instelling wordt aangeboden die in het CRKBO Register Instellingen is ingeschreven. Daarnaast wordt een vrijstelling van Btw-heffing aangeboden als een zelfstandig werkende docent in het CRKBO Register Docenten is aangemeld.

Het is erg belangrijk om aan te geven dat alleen beroepsopleidingen op een Btw-vrijstelling kunnen rekenen. Alle andere onderwijsinstellingen horen Btw af te dragen. Kortom, alleen beroepsopleidingen mogen hun Btw-nummers gebruiken om geld terug te vragen van de overheid.

Het is belangrijk om alle papieren van de Kamer van Koophandel te bewaren

Zoals je in de vorige alinea's hebt gelezen, weet je dat alleen beroepsopleidingen in staat zijn om hun Btw-nummers te gebruiken voor een vrijstelling van de overheid. Hierbij is het zeer belangrijk om te vermelden dat deze nummers alleen op de brieven en formulieren van de Kamer van Koophandel staan. Dit betekent dat de personeelsleden van de beroepsopleidingen deze documenten goed moeten bewaren om geld terug te vragen van de Nederlandse regering.

Terug naar overzicht