Onderwijsinspectie

Niet alleen de brugklas is belangrijk in een onderwijsinspectie

In Nederland is het onderwijs zeer belangrijk. Dit zie je bijvoorbeeld aan de investeringen van de Nederlandse overheid. Elk jaar wordt ongeveer 7% van het BBP besteed aan onder andere de docenten en hun werkomgeving. Maar, in welke onderwijsinstellingen worden onderwijsinspecties gedaan? Wordt dit bijvoorbeeld alleen gedaan in de brugklas? En wanneer vindt dit plaats? Hieronder krijg je antwoorden op deze vragen en vertellen we je meer over de partijen die deze inspectie uitvoeren.

Een goed onderwijs is voor de overheid zeer belangrijk

De Onderwijsinspectie is een controleorgaan dat onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt. Deze inspectie wordt geleid door de inspecteur-generaal van het Onderwijs en het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te bewaken. Hierbij worden niet alleen de cognitieve prestaties van bijvoorbeeld een aantal studenten in de brugklas beoordeeld, maar ook de sociale veiligheid en burgerschap. Aan de hand van de onderzoeksresultaten bepaalt de inspecteur of de onderwijsinstellingen onder toezicht blijven. Als dit het geval is, krijgen deze scholen inspectiebezoeken om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs verder achteruitgaat. Een andere taak van de inspecteur is het openbaar maken van de onderzoeksresultaten. Dit orgaan hoort dit te doen, zodat ouders en hun kinderen een besluit kunnen nemen over de meest geschikte onderwijsinstelling.

Iedereen in Nederland kan in een onderwijsinspectie komen

Een onderwijsinspectie in Nederland wordt uitgevoerd in verschillende scholen van het basisonderwijs. Tevens wordt dit gedaan in het voortgezet onderwijs. Dit wil zeggen dat dit onderzoek gedaan wordt in het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In andere woorden: als je in de brugklas zat, is de kans vrij groot dat er een onderwijsinspectie is geweest op jouw school. Ook worden de scholen in het hoger onderwijs onder de loep genomen. Denk bijvoorbeeld aan de organisaties waar studenten Mbo- en Hbo-opleidingen kunnen volgen. Ook is dit geldig voor universiteiten in Nederland.

Ondanks het feit dat een onderwijsinspectie in alle niveaus van het onderwijs wordt uitgevoerd, betekent dit niet dat alle scholen aan het onderzoek meedoen. Elk jaar wordt een aantal onderwijsinstellingen van bepaalde niveaus aselect geselecteerd voor de onderwijsinspectie. Op deze manier worden onder andere de docenten en studenten beoordeeld zoals zij in het dagelijks leven functioneren. Dit betekent dat bijvoorbeeld de docenten in de brugklas altijd goed les moeten geven.

Je bent een keer in het jaar aan de beurt

Stel dat iemand die jij kent in de brugklas zit? Kan deze persoon een onderwijsinspectie verwachten? Waarschijnlijk wel, want elk jaar wordt een onderwijsinspectie in Nederland gedaan. Zoals je in de vorige alinea las, nemen niet alle scholen deel aan dit onderzoek. Echter zijn er gevallen waarin een inspectie eens in de vier jaar plaatsvindt. Dit is wanneer een onderwijsinspectie in het buitenland wordt gedaan.

Terug naar overzicht